Wat is een compressor?

Compressoren zijn mechanische apparaten die worden gebruikt om de druk in een verscheidenheid aan samendrukbare vloeistoffen of gassen te verhogen, waarvan de meest voorkomende lucht is. Compressoren worden in de hele industrie gebruikt om winkel- of instrumentlucht te leveren, om luchtgereedschap, verfspuiten en straalapparatuur aan te drijven, om koudemiddelen voor airconditioning en koeling in fasen te verschuiven en om gas door pijpleidingen te stuwen. Hierdoor zijn er verschillende soorten compressoren die zo allemaal hun eigen specialiteiten hebben. Kleinjan compressoren hebben verschillende soorten in hun assortiment. Op deze manier kan je de juiste compressor voor jouw situatie vinden.

Hoe werkt een compressor?

Compressoren werken door lucht in een container te persen en deze onder druk te zetten. Vervolgens wordt de lucht door een opening in de tank geperst, waar druk opbouwt.Ze worden aangedreven door een motor die elektrische energie omzet in kinetische energie. Het is vergelijkbaar met hoe een verbrandingsmotor werkt, met behulp van een krukas, zuiger, klep, kop en een drijfstang. Van daaruit kan de perslucht worden gebruikt om verschillende gereedschappen aan te drijven. Daarbij zit er nog een klein verschil in de werking per soort compressor, maar over het algemeen kunnen we zeggen dat het in grote lijnen het zelfde is. 

Welke compressor machine voor jouw situatie 

Bij het selecteren van luchtcompressoren voor algemeen gebruik in de winkel, zal de keuze over het algemeen neerkomen op een zuigercompressor of een schroefcompressor. Zuigercompressoren zijn doorgaans goedkoper dan schroefcompressoren, vergen minder geavanceerd onderhoud en gaan goed mee onder vuile bedrijfsomstandigheden. Ze zijn echter veel luidruchtiger dan schroefcompressoren en zijn gevoeliger voor het passeren van olie in de persluchttoevoer, een fenomeen dat bekend staat als “carryover”. Omdat zuigercompressoren tijdens het werk veel warmte genereren, moeten ze worden gedimensioneerd volgens een werkcyclus, een vuistregel schrijft 25% rust en 75% werk voor. Radiaal schroefcompressoren kunnen 100% van de tijd draaien en zijn daarom vaak een voorkeur. Beiden hebben ze af en toe een compressor onderhoud nodig. Reken op 1 keer per jaar. 

Factoren die de werking van een compressor kunnen beïnvloeden

Vergelijkbare compressoren kunnen op verschillende capaciteiten werken door hun koudemiddel en het ingangsvermogen van de compressor te variëren. Bij de aankoop van elk type compressor moet je bepaalde kenmerken controleren, waaronder de machineconfiguratie, het bedieningstype, de prijs en de bedrijfskosten. In ieder geval moet je de prestaties van de compressor controleren en met de fabrikant overleggen over de meest geschikte en veiligste compressor voor je budget en wensen. De prijsverschil zal heb voornamelijk zitten in de snelheid van rotatie, de druk bij aanzuiging, de druk bij ontlading en het type koelmiddel dat wordt gebruikt. 

Soort opties voor je compressor

Luchtcompressoren kunnen elektrisch worden aangedreven, met als gebruikelijke opties 12 volt DC-luchtcompressoren of 24 volt DC-luchtcompressoren. Alternatieve brandstof opties omvatten luchtcompressoren die werken vanuit een motor die wordt aangedreven door een brandbare brandstofbron zoals benzine of diesel. In het algemeen zijn elektrisch aangedreven compressoren wenselijk in gevallen waarin het belangrijk is om uitlaatgassen te elimineren of om te kunnen werken in omgevingen waar het gebruik of de aanwezigheid van brandbare brandstoffen niet gewenst is. Geluids overwegingen spelen ook een rol bij de keuze van de brandstof optie.