ICT bedrijf Arnhem

Heb jij technische problemen en wil je dat het snel opgelost wordt, dan is Company Connect iets voor jou. Company Connect is een ict bedrijf Arnhem die investeren in zijn mensen via opleidingen en trainingen. Zo is elke werknemer van Company Connect een specialist in ICT. Doordat ze opgeleid worden en trainingen doen kunnen ze alle dingen oplossen op het gebied van ICT. Heeft u technische problemen kunt u een kijkje nemen op de website van Company Connect.

ict bedrijf Arnhem

Missie en visie

Dit ict bedrijf Arnhem overlegt met zijn collega’s over de beste afstemming van hun portfolio op de wensen van de klant. Company Connect willen mensen helpen bij het begrijpen van digitale middelen. Company Connect ziet dat er nog altijd onvoldoende kennis heerst over digitale technologieën.  Dat zorgt ervoor dat er in de praktijk vaak voorkomt dat er te grote kunstmatige afhankelijkheid bestaat van telecom en infradiensten. Company Connect merkt dat er behoefte bestaat aan een partij die in staat is om specifieke behoeften voor het MKB te identificeren. Er zijn namelijk nog te weinig aanbieders die in staat zijn binnen een samenwerkingsverband te kunnen acteren. Dat heeft namelijk te maken met uitdagingen zoals de afstemming van technische en commerciële aspecten en een eenduidig Service Level Management en een ‘Single Point of Contact’.