Ontruimingsplan: verplicht en veilig

Ontruimingsplan

Weten de medewerkers binnen jouw bedrijf welke stappen er ondernomen moeten worden in het geval van een noodsituatie? Het kan voorkomen dat er brand ontstaat of dat er een andere calamiteit is waardoor het gebouw ontruimt moet worden. Om ervoor te zorgen dat dit zo vlekkeloos mogelijk gaat, is het verstandig om een ontruimingsplan te hebben. Een ontruimingsplan is een duidelijk en effectief plan waarmee je direct actie kunt ondernemen bij een brand, wateroverlast, gaslek of een andere noodsituatie. Het is verplicht om een ontruimingsplan te hebben en het is dan ook goed om deze te hebben en indien nodig zo snel mogelijk te laten opstellen.

Ontruimingsplan

Wat staat er in een ontruimingsplan?

In dit plan wordt het gebouw volledig in kaart gebracht. Bij een ontruiming weet je dan ook precies de ligging, de niveaus en de inplanting van het gebouw. Dit overzicht van het gebouw wordt aangevuld met veiligheidssignalen. In een ontruimingsplan wordt altijd rekening gehouden met aanwezige nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit, gas en brandbare stoffen. Op deze manier wordt een ontruimingsplan compleet en goed inzetbaar bij een calamiteit.

Met een duidelijk ontruimingsplan weet je wat er tijdens een noodgeval moet gebeuren om iedereen zo snel mogelijk uit een gebouw te krijgen. Ook kun je snel interventiemiddelen lokaliseren en inzetten. Het ontruimingsplan bestaat onder andere uit een situatietekening, de gegevens van het gebouw, de installatie en de organisatie en een alarmeringsprocedure. Ook staat hierin beschreven op welke manier er ontruimd moet worden, wat er moet gebeuren in het geval van een brand of het ontruimingsalarm. Wat zijn de taken van de receptie of beveiliging en wat doen de BHV’ers? Dit staat allemaal opgenomen in het verplichte ontruimingsplan.